فرقه‌های مذهبی و جنبش‌های معنوی-1

25 مرداد, 1394
  1. ضرورت شناخت و بررسی موضوع فرقه‌ها چیست؟

فرقه (خصوصا در زمان حاضر) یک پدیده تعیین کننده اجتماعی است. چون هزاران فرقه در جهان متولد شده و هر روز شاهد تولد فرقه‌های جدیدی هستیم. بطور مثال در آمریکا بيش از 2500 فرقه رسمی فعالیت دارند و بیش از 5000 فرقه انشعابی و اصلی وجود دارد. در حالیکه در زمانهای گذشته تعداد بسیار کمتری فرقه در کل جهان فعالیت داشته اند.

تمثیل خواستگاری و راه حل فرقه‌ها

25 مرداد, 1394

استخراج از گفتگو با استاد الیاس رام الله

فرض کن که شرایط خاصی بوجود آمده و تو می خواهی از بین چند نفر یکی را برای زندگی و سرنوشتت انتخاب کنی. چهار نفر در اتاق اند. وقتی وارد می شوی زیبایی‌ها و ارزش‌هایی را در هر یک از آنها می بینی اما هر چهار نفر نقص‌های متعددی دارند. پدر و مادر هر کدام شروع به تبلیغ در بارة آنها می کنند.

نگاهي به تئوري كنترل ذهن يا شستشوي مغزي درفرقه‌ها

06 آبان, 1392
يكي از اعضاي جمعيت ال‌ياسين؛ از شاگردان ايليا «ميم»

استناد به تئوري شستشوي مغزي يا «اقناع اجباري» و كتاب مارگارت سينگر (مطرح كننده اصلي اين نظريه) و چند نفري كه تئوريهاي مشابهي را ارائه كردند (مثل سايت ديده‌بان فرقه) جهت كنترل و مهار فرقه‌ها در برخي از كشورهاي اسلامي‌هنوز مبناي عمل قرار مي‌گيرد.